Disclaimer Trollbeads Fansite

Na met de Trollbeads in aanraking te zijn gekomen, is deze Trollbeads Fan site is op persoonlijk initiatief ontwikkeld. Deze site wordt met de grootst mogelijke zorg ontwikkeld en samengesteld. Veel van de informatie is afkomstig van ervaringen opgedaan en zijn aan eigen interpretaties onderhevig. Echter daarbij kan geen garantie of verklaring worden afgeven ten aanzien van de juistheid van de verstrekte informatie.
We accepteren dan ook geen aansprakelijkheid voor enige onjuistheden en/of ontbrekende informatie betreffende de inhoud van de pagina’s op deze site. Alle informatie kan op elk moment, zonder voorafgaande kennisgeving, worden gewijzigd of verwijderd. Alle afbeeldingen, plaatjes, geluidsfragmenten en/of andere content die door derden op deze site worden geplaatst, vallen onder de verantwoordelijkheid van de plaatsende partij en niet onder de verantwoordelijkheid van de webmaster. De webmaster is op geen enkele wijze aansprakelijk of verantwoordelijk voor welke directe en/of indirecte schade, hoe dan ook ontstaan, door gebruik van informatie, afbeeldingen en/of foto’s welke op deze site beschikbaar worden/zijn gesteld. De gebruiker zal de webmaster, partners, relaties en de auteur van deze disclaimer beschermen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijk maatregelen, inclusief kosten voor juridische bijstand, accountants e.d. die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan het gebruik van deze internet pagina’s, inbreuk van de gebruiker op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden.

Vermeldingen verkooppunten

Vermeldingen van verkoop punten zijn pas opgenomen nadat toestemming is verleend door de desbetreffende winkeliers. Tenzij anders aangegeven betreft het slechts een vrijblijvende vermelding van de winkelier. De winkeliers worden gesorteerd op naam weer gegeven.

Beeldmateriaal gebruikt op deze site

Het beeldmateriaal van de Trollbeads is afkomstig van derden of is op basis van eigen fotografie tot stand gekomen. Met de grootst mogelijk zorg proberen we om de omschrijving van het beeldmateriaal (namen van Trollbeads en nummers van de Trollbeads) zo correct mogelijk te verzorgen. We kunnen echter niet de garantie geven op juistheid en volledigheid van de gegevens. Indien u onjuistheden waarneemt verzoeken wij u deze door te geven aan de webmaster van de internet site. Dan kunnen we de onjuistheden zo snel mogelijk aanpassen.